Auteursarchief: Willem Janssen

Willem Janssen

Over Willem Janssen

mr. dr. Willem A. Janssen is Universitair Docent en Onderzoeker Europees en Nederlands aanbestedingsrecht bij het PPRC en RENFORCE (Universiteit Utrecht). Naast publicaties in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften publiceerde hij in 2018 zijn boek 'EU public procurement law & Self-organisation: a Nexus of Tensions and Reconciliations'. Hij is oprichter van de eerste Nederlandse podcast 'Bestek - de Aanbestedingspodcast', is maandelijks columnist bij Gemeente.nu en is actief betrokken bij de verbetering van het aanbestedingsrecht en de toepassing daarvan in de praktijk.

Podcasten in de Wetenschap: Een Aantal Ervaringen na Zes Maanden

By Willem Janssen

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Veel wetenschappelijke kennis komt niet terecht op de plek waar het de meeste impact heeft. Mening wetenschapper zal dit herkennen vanuit zijn of haar eigen vakgebied. Het is in ieder geval een waarheid als een koe voor de mijne; het Europees en Nederlands aanbestedingsrecht. Veel ontwikkelingen en maatschappelijke discussies zouden echter wel baat hebben van kennis uit de wetenschap.

Duidelijk is ook dat het overbruggen van het gat tussen de universiteit en de praktijk een uitdaging blijft. Net als veel van mijn collega’s blog ik daarom graag en schrijf ik een maandelijkse column. Daarnaast wakker ik op Twitter en LinkedIn discussies aan over maatschappelijk thema’s, die relateren aan mijn onderzoek. Ik beleef daar veel plezier aan en haal er motivatie voor toekomstige onderzoeksprojecten uit. En soms komen er zelfs nieuwe inzichten uit voort. Ook voor mijn onderzoek is het dus waardevol.

Lees verder

Ambtelijke fusies tussen gemeenten opgelet: einde aan de verruimde btw-vrijstelling?

Door mr. Willem A. Janssen & mr. Nathan Meershoek

Overheden krijgen vaak te maken met fiscale wetgeving. Zo kan er een verplichting bestaan om btw af te dragen wanneer overheden samenwerken. De interpretatie van dit fiscale kader is sinds 15 september jl. in beweging. Uit een Kamerbrief van de staatssecretaris van Financiën blijkt namelijk dat gemeenten, die samenwerken op basis van een ambtelijke fusie, vanaf 1 januari a.s. mogelijk weer btw moeten gaan betalen over de geleverde diensten.

Lees verder

Private deelname in publiek-publieke samenwerkingsverbanden: het zou verboden moeten worden!

Op 23 juni jl. vond de bijeenkomst ‘Beter Aanbesteden in 2022’ plaats in de Raadzaal van de Universiteit Utrecht ter viering van vijf jaar aanbestedingsrechtelijk executive onderwijs. De zaal zat vol met meer dan tachtig professionals, werkzaam bij verschillende overheden,  advocatenkantoren, en adviesbureaus. Voor een verslag van de bijeenkomst: klik hier.

Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst gingen de key-notes van aanjager Matthijs Huizing van het traject Beter Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken, prof. Jan Michiel Hebly (UL), en PPRC directeuren prof. Elisabetta Manunza (UU) en prof. Jan Telgen (UT) in op de vraag wat is essentieel om in 2022 beter aan te besteden?  In het tweede gedeelte van het programma kregen ing. Niels Uenk, mr. Gerrieke Bouwman en ikzelf de kans om te ‘Pitchen voor Beter Aanbesteden’. Ik heb die mogelijkheid aangegrepen om in acht minuten te pleiten voor een verbod op private deelname in publiek-publieke samenwerkingsverbanden. Naderhand kreeg de zaal de kans om digitaal te stemmen via een voting tool. Deze blog is een bewerking van deze pitch. Lees verder

Verkiezingen 2017: staat de aanbesteding op de kaart?


Door Willem Janssen & Laura de Vries      

Op 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus. Het beloven interessante Tweede Kamerverkiezingen te worden. De economie, werkgelegenheid, immigratie en EU zullen daarin waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen. Dit blijkt ook uit de – veelal erg lijvige – verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Ook aanbestedingen komen daarin met regelmaat terug. In deze bijdrage geven wij een overzicht van de standpunten en voorstellen met betrekking tot aanbestedingen. Wij beperken ons tot de verkiezingsprogramma’s van partijen die in de recentelijke peiling van Ipsos het grootste waren (50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD).

Lees verder

Samenwerking binnen het Rijk op losse schroeven?

logo rijksoverheidOp 26 januari jl. kondigde Minister Asscher aan dat de Rijksschoonmakers aan de slag konden. Daar waar schoonmaakdiensten voorheen werden uitbesteed aan derde partijen heeft het Rijk in het Sociaal Akkoord uit 2013 vastgelegd dat schoonmakers weer ambtenaar moeten worden. De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) werd daarvoor opgericht en gaat de komende jaren bij de ministeries schoonmaken. De Minister lijkt echter de aanbestedingsregels uit het oog te zijn verloren, waardoor deze muis een Europees staartje kan krijgen. Lees verder