Auteursarchief: Michiel Luchtman

Michiel Luchtman

Over Michiel Luchtman

Michiel Luchtman is als hoogleraar verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschapper en het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE). Hij is tevens onderwijsdirecteur van de master opleidingen van het departement Rechtsgeleerdheid en lid van het departementsbestuur. Luchtman's onderzoek richt zich op de gevolgen van internationalisering en Europeanisering voor de strafrechtspleging en de rechtshandhaving in het algemeen. Daarbij hebben fundemantele rechten in het strafrecht zijn bijzondere belangstelling. Op die terreinen verzorgt hij ook onderwijs. Hij begeleidt meerdere promotie-onderzoeken, als eerste of tweede promotor. Luchtman is Nederlands contact punt voor het European Criminal Law Academic Network (ECLAN) en lid van de Expert Group on Criminal Policy van de Europese Commissie.

The CJEU judgments in C-117/20 bpost and C-151/20 Nordzucker: Fundamental rights as a vehicle for hybrid enforcement mechanisms?

In its recent judgments in bpost and Nordzucker, the CJEU held – in essence – that to prevent a violation of the ne bis in idem guarantee in Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, public authorities need to cooperate and coordinate their punitive enforcement actions, also when they are active in different policy areas or in other jurisdictions. According to Michiel Luchtman, the paradoxical result seems to be that to prevent one fundamental right from being violated, it is necessary to accept (sometimes intrusive) interferences with other rights. Has the Court now entered a slippery slope, eliminating fundamental rights barriers, to promote the effective enforcement of EU law? And if so, at the expense of what?

Lees verder

Over dieselgate en de strafrechtelijke handhaving van de geharmoniseerde financiële markten

Bankers-Rule-The-WorldThe-Network-Of-Global-Corporate-Control1-400x266Het Duitse imago van Gründlichkeit heeft forse schade opgelopen. Na buitenlandse smeergeld affaires bij Siemens ligt nu Volkswagen onder vuur vanwege gesjoemel met emissiesoftware in miljoenen dieselauto’s. De zaak werd ontdekt door het US Environmental Protection Agency, maar inmiddels zijn ook Duitse en Franse autoriteiten strafrechtelijke onderzoeken gestart. De onderzoeken richten zich op overtredingen van de mileuregelgeving, maar het is evident dat hier ook andere vormen van organisatiecriminaliteit en fraudedelicten in het geding zijn. De Europese Commissie grijpt de affaire aan om opnieuw het belang van deugdelijke emissietests en handhaving op de agenda zetten. Dat had tot nu toe altijd op verzet gestuit, niet in de laatste plaats vanuit Duitsland. Sommigen dringen zelfs al aan op een Europese toezichthouder op de autobranche. Lees verder