Auteursarchief: Lucky Belder

Lucky Belder

Over Lucky Belder

Het onderzoek van Lucky Belder richt zich op het juridisch kader voor innovatie en creativiteit in tijden van grote technologische verandering in het publiek recht en het intellectueel eigendomsrecht, zoals dat naar voren komt in de bescherming van cultureel erfgoed en culturele diversiteit, vraagstukken rond open access, private actoren en het publiek domein en de bevordering van de creatieve industrie. Daarnaast richt zij zich op de juridische aspecten van de introductie van kunstmatige intelligentie ( robotica) in de samenleving.

EU Digital COVID Certificate: A quid pro quo for travelling

Whilst the responses of the World Health Organization and the EU to the Covid-19 pandemic seem to be aligning, there is still uncertainty as to the facilitation of free movement not only within the EU but also internationally. In this blogpost, Raluca Nedelcu and Lucky Belder argue that governments worldwide have adopted measures without concern for their long-term impact on the global economy and the UN’s Sustainable Development Goals. Public health measures such as the EU Digital COVID Certificate should take their impact on international relations into account and, in particular, measures adopted by governments should not create discrepancies and unfair advantages at an international level.

Lees verder

Disrupting Technologies – A UGlobe Dialogue on Bulk Interception of Communications

Photo credits: iStock/Global_PhonlamaiPhoto

The UGlobe Dialogue Series “Disrupting Technologies?” hosted its first event on 15 March 2018, in the week before the Referendum on a new Dutch Law on the Intelligence and Security  Services (the Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Wiv). This new law would extend the possibilities of secret services to monitor online behavior. Technology has changed since the usage of fixed telephony and dialup internet-access in the 1990s to the widespread use of smartphones, 4G and Wi-Fi-hotspots in 2018.  So changes in the law regulating the intelligence services are necessary, and in view of the upcoming referendum it is necessary to engage in a debate on the new competences regarding these new technologies and the framework of supervision of these intelligence and security services. Lees verder

Gender bias in de academische wereld: vier Spinoza prijzen

Anna Maria Schuurman (eerste vrouwelijke student UU)

Anna Maria Schuurman (eerste vrouwelijke student UU)

In december 2015 organiseerde Linda Senden met Mirella Visser van het Centrum voor Inclusive Leadership een seminar over de gelijke behandeling van man en vrouw als een van de kernwaarden van de Europese Unie (artikel 2 en 3 lid 3 van het Verdrag van de Europese Unie), het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen (artikel 23 van het Handvest), en  de vrijheid van beroep en het recht om te werken (artikel 15 Handvest).  Om dit te realiseren streeft de EU er op grond van artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie  er bij elk optreden naar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.  In de praktijk is het echter ook op Europees niveau nog zoeken naar mogelijkheden om regelgeving zo in te richten dat gender diversiteit wordt gestimuleerd.  Een voorstel daartoe voor een richtlijn “inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen 2012”  is een voorbeeld van de voetangels en klemmen die daarbij een rol spelen.  Tijdens het seminar werd vooral gekeken naar hoe naast de overheid ook de industrie een belangrijke rol en verantwoordelijkheid hierin heeft. Een van de conclusies van de organisatoren van het seminar was, dat het eigenlijk onvermijdelijk is om harde quota in te voeren, ook al betekent dit een vergaande ingreep in de vrijheid van ondernemerschap (artikel 16 Handvest). Lees verder

Negotiating Cultural Rights

Screen Shot 2015-11-24 at 15.01.15On Friday night, 13 November 2015, the terrorist attacks in Paris took place. Attacks on big city cultural life, spending the evening with friends in concert halls, café’s and bistros, a foodball stadium. That same night was the end of the first day of the International Conference Negotiating Cultural Rights in Copenhagen. This conference celebrated the end of the mandate of the Special Rapporteur (SR) in the field of cultural rights, Fareedah Shaheed, and the publication of eleven reports in the period 2010-2015. At the conference, we had just concluded that cultural rights had grown from the Cinderella of human rights into a beautiful princess. Today, it seems that this princess has to grow up even faster than expected, because we are in need of a Queen of Spades that stands for the protection of cultural rights. Lees verder