Auteursarchief: Brenda Oude Breuil

Brenda Oude Breuil

Over Brenda Oude Breuil

Brenda Oude Breuil (1972) is Universitair Docent Criminologie. Zij doet onderzoek naar mensenhandel, prostitutie en prostitutiemigratie, vanuit haar antropologische achtergrond veelal op basis van etnografisch veldwerk . Haar expertise en belangstelling gaat verder uit naar mondialisering en de criminogene tendensen en consequenties daarvan, zoals allerlei vormen van exploitatie binnen migratieprocessen, alsmede de gevolgen van 'securitization'. Zij publiceerde samen met Marc Schuilenburg en Ronald van Steden 'Positive Criminology. Reflections on Care, Belonging, and Security' (Den Haag: Eleven).

Botten liegen soms: De rol van medische technologie in de lotsbepaling van jonge migranten in Europa

XRay hand (2)De recente onrust over Syrische vluchtelingen in ‘Fort Europa’ noopt ertoe (opnieuw) stil te staan bij de wijze waarop we invulling geven aan onze principes van humaniteit en de ‘plicht’ of wens hen te beschermen die dat nodig hebben. In het hedendaagse tijdperk van ontologische onzekerheid, (on)veiligheidsdenken of securitization, angst voor de ‘Ander’ en een daaruit voortvloeiende uitsluitende samenleving (naar de gelijknamige studie ‘The Exclusive Society’ van criminoloog Jock Young) staan die principes danig onder druk. Waar we voor vaders, moeders en kinderen die levensbedreigend geweld ontvluchten nog wel enige sympathie en een veilige plek in ons land kunnen opbrengen – zij het soms met moeite en vrees – is dat veel minder het geval voor economische migranten, helemaal als het jonge jongens betreft. Lees verder