Tagarchief: duurzaamheid

Verkiezingen 2017: staat de aanbesteding op de kaart?


Door Willem Janssen & Laura de Vries      

Op 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus. Het beloven interessante Tweede Kamerverkiezingen te worden. De economie, werkgelegenheid, immigratie en EU zullen daarin waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen. Dit blijkt ook uit de – veelal erg lijvige – verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Ook aanbestedingen komen daarin met regelmaat terug. In deze bijdrage geven wij een overzicht van de standpunten en voorstellen met betrekking tot aanbestedingen. Wij beperken ons tot de verkiezingsprogramma’s van partijen die in de recentelijke peiling van Ipsos het grootste waren (50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD).

Lees verder

Innovatief energie aanbesteden

Foto door Pantona, CC BY-SA

Foto door Pantona, CC BY-SA

De Rijksoverheid wil de Nederlandse energievoorziening verduurzamen om schadelijke gevolgen als klimaatverandering en milieuverontreiniging te beperken. In 2020 moet daarom minimaal 14% van het Nederlands energieverbruik opgewekt worden uit hernieuwbare bronnen. Een ambitieuze doelstelling die met het huidige tempo niet gehaald lijkt te worden. Zowel private organisaties als overheden zullen daarom extra maatregelen moeten nemen. De eigen energie-inkopen zijn hiervoor een logisch startpunt. Overheden kunnen daarbij gebruik maken van drie inkoopmodellen die door de universiteiten van Utrecht en Twente zijn ontwikkeld. De modellen zijn gericht op duurzame energieopwekking en -besparing en zijn allen toepasbaar onder de Nederlandse Aanbestedingswet.

Lees verder

Nederland kan niet zonder de EU. 10 punten voor het Nederlands voorzitterschap.

NL voorzitter EU 2016Het Nederlandse EU-voorzitterschap zal ongetwijfeld voor een groot deel in het teken staan van de vluchtelingenproblematiek. Dat is inderdaad een groot probleem, maar de aandacht moet ook op andere inhoudelijke punten worden gericht. In een uitgebreider artikel, dat u hier op mijn persoonlijke blog kunt lezen, heb ik de inhoudelijke aandachtspunten voor premier Rutte, andere politici en instituties voor het Nederlandse voorzitterschap uitgewerkt. In deze blog wil ik slechts 10 korte punten noemen waar het bij ons voorzitterschap ook om zou moeten gaan.

Lees verder