“Noem het bij de naam: de Europese Politieke Unie komt eraan”

Renforce-onderzoeker Ton van den Brink schreef voor NRC een column  over de hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie.

“De omvorming van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) in een echte politieke unie? Wat lang ondenkbaar leek, zou nu toch zomaar kunnen gebeuren.

De plannen voor hervorming die nu op tafel liggen zijn weliswaar bescheiden, maar niettemin onmiskenbare stappen in die richting. Ze geven EU instellingen rechtstreeks grip op economisch beleid in de lidstaten en leiden tot meer ruimte voor politieke belangenafweging.

Nu dreigt het gevaar dat de hervormingsplannen alleen worden beoordeeld op hun praktisch nut, als oplossingen voor de huidige problemen van de eurozone. Het debat, zeker ook in Nederland, zou in plaats daarvan juist over de transformatie naar een politieke unie moeten gaan. Anders ontstaat later gemakkelijk het beeld dat de EU ons de politieke unie heeft ingerommeld.”

Lees de volledige column bij NRC.

“Vrees EU-bemoeienis niet, uw pensioen wordt er beter van”

Hans van Meerten, hoogleraar EU pensioenrecht bij de Universiteit Utrecht, schreef voor NRC een column over pensioenen. 

We horen vaak – ook van onze Tweede Kamer – dat ‘pensioenen nationaal zijn’. Bemoeienis van ‘Brussel’ is een schrikbeeld. Dat komt vooral omdat we ons eigen Nederlandse pensioensysteem het beste van de wereld vinden. Toch mogen we blij zijn dat de EU onze pensioenen niet links laat liggen. Invloed van de EU betekent meer transparantie en dat geeft burgers nieuwe mogelijkheden om onduidelijke contracten aan te vechten voor de nationale rechter.

Klik hier om verder te lezen.

Dutch DPA shares new data about the Right to be Forgotten

Three years ago, the European Court of Justice gave judgment in the Google Spain-case, which established the so-called ‘right to be forgotten.’ This right enables individuals to require from search engines that they remove irrelevant search results for searches on their name. Lees verder

‘De EU moet Hongarije’s glijvlucht naar autocratie stoppen’

Voor NRC schrijven Ton van den Brink en Anna Gerbrandy de nieuwe Europa-colum. Hieronder een voorproefje.

De Centraal-Europese Universiteit (CEU) is voor de Hongaarse regering de zoveelste bedreiging van de nationale identiteit. Zij moet dus sluiten. Hoe kan het toch dat een land dat vol overtuiging voor het EU-lidmaatschap heeft gekozen zijn middelvinger opsteekt naar EU-waarden en er nog mee wegkomt ook? Moet de EU hier niet optreden?

Het gaat immers niet om één keer, maar om een reeks verontrustende maatregelen: de regering Orban probeerde al de onafhankelijkheid van rechters, de centrale bank en de media aan te tasten en heeft mensenrechten geschonden door vluchtelingen op te sluiten en minderheden (zoals de Roma) te discrimineren. De Hongaarse rechtsstaat is veranderd in een autoritaire staat en de regering doet geen enkele moeite om de ramkoers richting ‘Brussel’ zelfs maar te maskeren.

De volledige column is te lezen op NRC.nl.

Informatiebubbel geen verkiezingsissue: een gemiste kans

Op 15 maart ga ik – en ik hoop met mij miljoenen andere Nederlanders – naar het stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als toezichthouder op de media kijk ik natuurlijk met speciale belangstelling naar wat de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma zeggen over de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod.

Dat zouden alle kiezers trouwens moeten doen. Media zijn immers de pijlers onder onze democratische rechtstaat. Zij bieden ons informatie en helpen bij onze meningsvorming. Daarmee dragen ze in sterke mate bij aan de kwaliteit van onze democratie. Wat de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma over media zeggen, leest u in dit overzicht. Lees verder

Better mutual recognition for better results on asset recovery: A new Commission’s proposal

Just before Christmas, with the objective of further enabling Member States to deprive criminals of their illicit gain, the EU Commission proposed the adoption of an(other) instrument in the field of freezing and confiscation of assets deriving from criminal offences.

Due also to obligations under international and EU law, asset recovery laws and strategies – in particular against organised crime – have been increasingly adopted by contemporary criminal justice systems. Attacking criminal wealth has, indeed, a strong preventive and strategic dimension: focusing on the property of criminal organisations, for example, helps law enforcement authorities reach through their top, and it gives more tools to neutralise and dismantle them. The idea that asset recovery is essential to tackle these organisations has been lately coupled with the conviction that it is helpful against terrorism, too. The Commission proposal was indeed announced at the beginning of 2016 with the ‘Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing’. Lees verder

EU citizenship: a slipping anchor to hold on to rights? Brexit and the consequences for EU citizens with British nationality

This summer many European citizens woke up in shock. Whilst reading the newspaper, listening to the radio, scrolling on Facebook, having breakfast, we learnt that a small majority of the voters in the Brexit referendum voted to leave the European Union. Not only does the (potential) Brexit have consequences for the internal market and the economic and social rights of EU citizens, but it also threatens their status as such. This is shocking for EU citizens with the nationality of another Member State residing in the United Kingdom, because their status will be redefined. For instance, in the future they will no longer be able to rely on equal treatment based on EU citizenship in the United Kingdom. Possibly even more shocked were British nationals, who might now actually lose their status as EU citizens, either living in the United Kingdom or elsewhere in the European Union. This will significantly impact their possibilities to work, study, and take up residence in another EU Member State. Lees verder

Verkiezingen 2017: staat de aanbesteding op de kaart?


Door Willem Janssen & Laura de Vries      

Op 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus. Het beloven interessante Tweede Kamerverkiezingen te worden. De economie, werkgelegenheid, immigratie en EU zullen daarin waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen. Dit blijkt ook uit de – veelal erg lijvige – verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Ook aanbestedingen komen daarin met regelmaat terug. In deze bijdrage geven wij een overzicht van de standpunten en voorstellen met betrekking tot aanbestedingen. Wij beperken ons tot de verkiezingsprogramma’s van partijen die in de recentelijke peiling van Ipsos het grootste waren (50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD).

Lees verder

Rem tegen EU-bevoegdheidsoverdracht: drie bezwaren tegen het SGP-plan

Copyright: Tristan Sprarks

De SGP wil de EU beter in de teugels houden. Daarom vindt de partij dat belangrijke wijzigingen van de EU-verdragen in het vervolg alleen met een 2/3 meerderheid in beide kamers van onze Staten-Generaal aangenomen kunnen worden. Het gaat de SGP vooral om verdragen waarin nieuwe bevoegdheden aan de EU worden overgedragen (maar bijvoorbeeld ook de toetreding van nieuwe lidstaten). Of het nodig is om de EU meer in de teugels te houden is vooral een politieke vraag. Echter, ook – en zelfs: juist – als het antwoord op die vraag “ja” is, dan is het plan van de SGP om drie redenen een slecht idee. Lees verder

The Polisario Front Judgment of the EU Court of Justice: a Reset of EU-Morocco Trade Relations in the Offing

Credit: Katarina Dzurekova (CC BY)

On 21 December 2016, the Court of Justice of the EU (CJEU) gave its appeals judgment in the politically contentious Polisario Front case. The Court overruled an earlier decision of the General Court (GC, 2015) and decided that the EU-Morocco trade agreement does not apply to the territory of Western Sahara, which is claimed by Morocco as its own (see Sandra Hummelbrunner and Anne-Carlijn Prickartz’s analysis). The Court then went on to dismiss the action for annulment brought against the EU Council decision endorsing the agreement by the Polisario Front, a national liberation movement representing the Saharawi population indigenous to Western Sahara. In so doing, the Court largely followed Advocate General Wathelet’s advisory opinion, at least its first part (see on this Katharine Fortin’s analysis over at the UCall blog). The dismissal of the Polisario Front’s action may appear to be a victory for the EU Council and Morocco. However, in a manner reminiscent of Pyrrhus’s battles with the Romans in the 3rd century BC, it may well turn out to be a loss, and in fact a boon for the Saharawi. Although the CJEU held that the Front did not have standing to dispute the EU Council decision, this determination precisely followed from the Court’s recognition of the people of Western Sahara’s right to self-determination and the attendant exclusion of the territory from the trade agreement. Henceforth, the EU Council and Morocco have no other choice than to exclude products from Western Sahara from their trade agreements. Lees verder