Categorie archief: Europese kernwaarden

What role can or should the European or national legislator play in ensuring gender balanced company boards?

Pictogram of a woman with a tie and men, symbolic image for women's quotaEquality between women and men is a fundamental principle of the European Union. However, there is still an unequal representation of women in decision-making positions in companies throughout the EU. Even though the situation has started to improve, women remain a minority at the top of the decision-making hierarchy. On Wednesday 9 December 2015, this issue will be discussed at the seminar on Gender Balanced Company Boards in the EU at Utrecht University. Lees verder

Negotiating Cultural Rights

Screen Shot 2015-11-24 at 15.01.15On Friday night, 13 November 2015, the terrorist attacks in Paris took place. Attacks on big city cultural life, spending the evening with friends in concert halls, café’s and bistros, a foodball stadium. That same night was the end of the first day of the International Conference Negotiating Cultural Rights in Copenhagen. This conference celebrated the end of the mandate of the Special Rapporteur (SR) in the field of cultural rights, Fareedah Shaheed, and the publication of eleven reports in the period 2010-2015. At the conference, we had just concluded that cultural rights had grown from the Cinderella of human rights into a beautiful princess. Today, it seems that this princess has to grow up even faster than expected, because we are in need of a Queen of Spades that stands for the protection of cultural rights. Lees verder

Referendum Oekraïne geen slechte zaak (zoals drie Utrechters beweren). En is parlementaire democratie dan wel zaligmakend?

04-say-yes-1024Het referendum van Geenpeil over het associatieakkoord tussen de Europese Unie, haar lidstaten en Oekraïne houdt de Utrechtse gemoederen aardig bezig. Maar liefst drie Utrechtse hoogleraren lieten zich de afgelopen weken publiekelijk over het referendum uit. Het begon met Linda Senden, enkele weken geleden in NRC Handelsblad en op dit blog. Hier kwam eind oktober Sybe de Vries bij, met een hartenkreet tijdens zijn oratie. Vorige week was daar tot slot nog hoogleraar mensenrechten Bas de Gaay Fortman die, geflankeerd door politicoloog Bob van den Bos, ook het podium van de opiniepagina van NRC Handelsblad beklom. Lees verder

Botten liegen soms: De rol van medische technologie in de lotsbepaling van jonge migranten in Europa

XRay hand (2)De recente onrust over Syrische vluchtelingen in ‘Fort Europa’ noopt ertoe (opnieuw) stil te staan bij de wijze waarop we invulling geven aan onze principes van humaniteit en de ‘plicht’ of wens hen te beschermen die dat nodig hebben. In het hedendaagse tijdperk van ontologische onzekerheid, (on)veiligheidsdenken of securitization, angst voor de ‘Ander’ en een daaruit voortvloeiende uitsluitende samenleving (naar de gelijknamige studie ‘The Exclusive Society’ van criminoloog Jock Young) staan die principes danig onder druk. Waar we voor vaders, moeders en kinderen die levensbedreigend geweld ontvluchten nog wel enige sympathie en een veilige plek in ons land kunnen opbrengen – zij het soms met moeite en vrees – is dat veel minder het geval voor economische migranten, helemaal als het jonge jongens betreft. Lees verder

Referendum GeenPeil geen zaligmakende reddende engel

vjgtdci9hoq5Geweldig dat burgers erin slagen meer dan 300.000 handtekeningen op te halen voor de organisatie van een referendum, maar jammer dat zij dit zien als hét redmiddel van de democratie en als dé manier om de machtsoverdracht aan de EU te stoppen.

In die visie liggen twee belangrijke gedachten besloten: dat onze democratie in grote nood verkeert en dat machtsoverdracht aan de EU per definitie een slechte zaak is. GeenPeil legt daarbij de nadruk op het onvermogen van de politiek en het gebrek aan parlementaire grip op wat er in Europees verband wordt besloten. Er spreekt groot ongenoegen uit over hoe ons eigen parlementaire stelsel in EU-verband functioneert en een gebrekkig vertrouwen in hoe onze politici de belangen van burgers vertegenwoordigen. Het referendum gaat echter geen zaligmakende reddende engel zijn. Lees verder

Het vijfpresidentenrapport: een gemiste kans om de legitimiteit van de EMU te verbeteren

Copyright: Tristan Sprarks

Copyright: Tristan Sparks

Op 22 juni jl. werd het  “Vijfpresidentenrapport” gepubliceerd, waarin vergaande voorstellen worden gedaan om de Economische en Monetaire Unie (EMU) verder te verdiepen, zoals een Europees bufferfonds om landen in recessie te hulp te kunnen schieten. Het rapport doet ook voorstellen om de democratische fundering van de EMU te verbeteren. Hoewel er een aantal concrete voorstellen van procedurele aard worden gedaan, ontbreekt echter een inhoudelijke visie op de rol van parlementen.

Alweer wordt zo een kans gemist om het democratisch tekort van de EMU aan te pakken. Lees verder