Auteursarchief: Ton van den Brink

Ton van den Brink

Over Ton van den Brink

Ton van den Brink is hoogleraar EU wetgevingsvraagstukken en Jean Monnet professor of EU Legislative Studies. Hij is lid van het lid van het dagelijks bestuur van het Utrecht Research Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE). Daarnaast is hij programmaleider van het LL.M. programma European Law en voorzitter van de opleidingscommissie masterprogramma's van het Departement Rechten. Zijn onderzoek richt zich op EU-wetgeving in brede zin. Dit omvat onder meer onderzoeksthema's als de legitimiteit en kwaliteit van EU-wetgeving; beleidsvrijheid in EU-wetgeving; de rol van parlementen en wetgeving op bijzondere terreinen van het EU-recht, zoals de Economische en Monetaire Unie (EMU). Ook schrijft Van den Brink over EU wetgevingsbeginselen, zoals de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

Time to put EU legislation in the limelight

Ton van den Brink and Dorin-Ciprian Grumaz

EU legislation has long been the forgotten stepchild in EU law and the study thereof. Given the major transformations it has undergone and an ever more complex relation to national law, it is time to put EU legislation in the limelight, argue Ton van den Brink and Dorin-Ciprian Grumaz.

Lees verder

“Noem het bij de naam: de Europese Politieke Unie komt eraan”

Renforce-onderzoeker Ton van den Brink schreef voor NRC een column  over de hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie.

“De omvorming van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) in een echte politieke unie? Wat lang ondenkbaar leek, zou nu toch zomaar kunnen gebeuren.

De plannen voor hervorming die nu op tafel liggen zijn weliswaar bescheiden, maar niettemin onmiskenbare stappen in die richting. Ze geven EU instellingen rechtstreeks grip op economisch beleid in de lidstaten en leiden tot meer ruimte voor politieke belangenafweging.

Nu dreigt het gevaar dat de hervormingsplannen alleen worden beoordeeld op hun praktisch nut, als oplossingen voor de huidige problemen van de eurozone. Het debat, zeker ook in Nederland, zou in plaats daarvan juist over de transformatie naar een politieke unie moeten gaan. Anders ontstaat later gemakkelijk het beeld dat de EU ons de politieke unie heeft ingerommeld.”

Lees de volledige column bij NRC.

‘De EU moet Hongarije’s glijvlucht naar autocratie stoppen’

Voor NRC schrijven Ton van den Brink en Anna Gerbrandy de nieuwe Europa-colum. Hieronder een voorproefje.

De Centraal-Europese Universiteit (CEU) is voor de Hongaarse regering de zoveelste bedreiging van de nationale identiteit. Zij moet dus sluiten. Hoe kan het toch dat een land dat vol overtuiging voor het EU-lidmaatschap heeft gekozen zijn middelvinger opsteekt naar EU-waarden en er nog mee wegkomt ook? Moet de EU hier niet optreden?

Het gaat immers niet om één keer, maar om een reeks verontrustende maatregelen: de regering Orban probeerde al de onafhankelijkheid van rechters, de centrale bank en de media aan te tasten en heeft mensenrechten geschonden door vluchtelingen op te sluiten en minderheden (zoals de Roma) te discrimineren. De Hongaarse rechtsstaat is veranderd in een autoritaire staat en de regering doet geen enkele moeite om de ramkoers richting ‘Brussel’ zelfs maar te maskeren.

De volledige column is te lezen op NRC.nl.

Rem tegen EU-bevoegdheidsoverdracht: drie bezwaren tegen het SGP-plan

Copyright: Tristan Sprarks

De SGP wil de EU beter in de teugels houden. Daarom vindt de partij dat belangrijke wijzigingen van de EU-verdragen in het vervolg alleen met een 2/3 meerderheid in beide kamers van onze Staten-Generaal aangenomen kunnen worden. Het gaat de SGP vooral om verdragen waarin nieuwe bevoegdheden aan de EU worden overgedragen (maar bijvoorbeeld ook de toetreding van nieuwe lidstaten). Of het nodig is om de EU meer in de teugels te houden is vooral een politieke vraag. Echter, ook – en zelfs: juist – als het antwoord op die vraag “ja” is, dan is het plan van de SGP om drie redenen een slecht idee. Lees verder

Leren van het Verenigd Koninkrijk in Brexit-tijden: naar een Nederlandse Wet op de EU?

Copyright: Tristan Sprarks

De Brexit is een ingewikkelder traject gebleken dan wellicht vooraf voorzien. Kink in de kabel voor de Britse regering is de recente beslissing van de High Court. Dit rechterlijk college besliste dat de regering toestemming nodig heeft van het Britse parlement voor de melding van haar voornemen om uit de EU te stappen. Het nationale recht gaf de doorslag voor die beslissing. Het ging immers primair om de verhouding tussen de uitvoerende macht, de regering, en het parlement. Lees verder

Het vijfpresidentenrapport: een gemiste kans om de legitimiteit van de EMU te verbeteren

Copyright: Tristan Sprarks

Copyright: Tristan Sparks

Op 22 juni jl. werd het  “Vijfpresidentenrapport” gepubliceerd, waarin vergaande voorstellen worden gedaan om de Economische en Monetaire Unie (EMU) verder te verdiepen, zoals een Europees bufferfonds om landen in recessie te hulp te kunnen schieten. Het rapport doet ook voorstellen om de democratische fundering van de EMU te verbeteren. Hoewel er een aantal concrete voorstellen van procedurele aard worden gedaan, ontbreekt echter een inhoudelijke visie op de rol van parlementen.

Alweer wordt zo een kans gemist om het democratisch tekort van de EMU aan te pakken. Lees verder