Auteursarchief: Michiel Luchtman

Michiel Luchtman

Over Michiel Luchtman

Michiel Luchtman is als universitair hoofddocent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschapper en het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE). Hij is onder meer lid van de Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers), rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam, redacteur van de losbladige commentaar ‘Internationale en interregionale samenwerking in strafzaken’ en Nederlands contact punt voor het European Criminal Law Academic Network (ECLAN). Luchtman's onderzoek richt zich op de gevolgen van internationalisering en Europeanisering voor de strafrechtspleging en de rechtshandhaving in het algemeen. Daarnaast hebben mensenrechten in het strafrecht en het bijzonder strafrecht zijn belangstelling. Op die terreinen verzorgt hij ook onderwijs. Een voorbeeld van de manier waarop Luchtman deze interesses combineert is het door NWO gefinancierde onderzoeksproject 'Prosecuting cross-border crime in the European Union - What role for the legality principle?', waarin hij vanuit een variëteit aan juridische en niet-juridische invalshoeken een antwoord formuleert op de vraag hoe de Europese Unie moet omgaan met de coördinatie van vervolging van grensoverschrijdende misdaad.

Over dieselgate en de strafrechtelijke handhaving van de geharmoniseerde financiële markten

Bankers-Rule-The-WorldThe-Network-Of-Global-Corporate-Control1-400x266Het Duitse imago van Gründlichkeit heeft forse schade opgelopen. Na buitenlandse smeergeld affaires bij Siemens ligt nu Volkswagen onder vuur vanwege gesjoemel met emissiesoftware in miljoenen dieselauto’s. De zaak werd ontdekt door het US Environmental Protection Agency, maar inmiddels zijn ook Duitse en Franse autoriteiten strafrechtelijke onderzoeken gestart. De onderzoeken richten zich op overtredingen van de mileuregelgeving, maar het is evident dat hier ook andere vormen van organisatiecriminaliteit en fraudedelicten in het geding zijn. De Europese Commissie grijpt de affaire aan om opnieuw het belang van deugdelijke emissietests en handhaving op de agenda zetten. Dat had tot nu toe altijd op verzet gestuit, niet in de laatste plaats vanuit Duitsland. Sommigen dringen zelfs al aan op een Europese toezichthouder op de autobranche. Lees verder