Auteursarchief: Cedric Ryngaert

Cedric Ryngaert

Over Cedric Ryngaert

Cedric Ryngaert (1978) is hoogleraar internationaal recht en programmaleider van de master public international law. Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (2001), promoveerde aan dezelfde universiteit in 2007 op een proefschrift over rechtsmacht in het volkenrecht, en trad vervolgens in dienst bij de Universiteit Utrecht. Tussen 2010 en 2013 deed hij onderzoek naar niet-statelijke actoren op basis van een NWO-subsidie (VENI). Sinds eind 2013 leidt hij twee onderzoeksprojecten over de unilaterale uitoefening van rechtsmacht, op basis van subsidies van NWO (VIDI) en de European Research Council (ERC Starting Grant). In deze projecten onderzoekt hij in hoeverre staten en regionale organisaties hun eigen wetgeving buiten hun eigen grenzen kunnen toepassen om internationale waarden te verwezenlijken. Hij werkt hieraan met 7 AIO's.

Europa versus Trump: hoe de Europese economische soevereiniteit te beschermen tegen Amerikaanse sancties

Premier Mark Rutte hield op 13 februari 2019 zijn veelgeprezen Churchill-lezing in Zürich. In commentaren ging veel aandacht uit naar het door hem voorgestane musculaire Europese buitenlands en veiligheidsbeleid, in het bijzonder naar zijn voorstel om Europese sanctiebesluiten met gekwalificeerde meerderheid mogelijk te maken. Premier Rutte lijkt daarbij ontzag te hebben voor hoe de Amerikanen het aanpakken, wanneer hij zich afvraagt wat we kunnen leren van de veel grotere impact van Amerikaanse sancties in vergelijking met de Europese. Net zoals de VS zou de EU volgens premier Rutte meer bereidheid moeten tonen om ‘marktmacht te koppelen aan politieke doelstellingen en economische belangen’. Het is echter niet de bedoeling dat Europa hiermee ‘de op regels gebaseerde multilaterale wereldorde’ met voeten gaat treden. Net omdat de VS dat met zijn ‘extraterritoriale’ en internationaal onrechtmatige sanctiebeleid weldoet, dient Europa de nodige maatregelen te nemen om het Europese bedrijfsleven en de Europese economische soevereiniteit tegen de Amerikaanse sancties te beschermen. 

Premier Rutte geeft in zijn speech zelf toe dat dit Amerikaanse extraterritoriale sanctiebeleid niet onproblematisch is: de Amerikaanse sancties gaan volgens hem in tegen de letter en de geest van de afspraken die we hebben gemaakt over vrije wereldhandel. Dat is met name zo omdat die sancties ook niet-Amerikaanse ondernemingen verbieden handel te drijven met landen die op de Amerikaanse sanctielijst staan. De Europese Unie heeft daarom herhaaldelijk gesteld dat Amerikaanse sancties die de handel tussen Europa en derde landen beperken, internationaal onrechtmatig zijn. Dat gebeurde vorig jaar nog, nadat Donald Trump het – ook door de EU gesponsorde – nucleaire akkoord met Iran opzegde en sancties afkondigde die ook de handel tussen EU-ondernemingen en Iran hard treffen. Die Amerikaanse sancties zullen de handel tussen Europa en Iran (exportwaarde 11 miljard dollar in 2017) decimeren, maar nog belangrijker is dat zij mogelijk de opmaat zijn naar Amerikaanse handelssancties tegen veel grotere spelers zoals China en Rusland, met wie Europa veel meer handel drijft. Het zou een economische mokerslag zijn voor Europa indien de VS, op straffe van torenhoge boetes, strafrechtelijke vervolging, of uitsluiting van de Amerikaanse markt, Europese ondernemingen verbiedt om handel te drijven met China (althans in bepaalde economische sectoren). Het is daarom belangrijk dat Europa gelijk haar tanden laat zien tegen de Amerikaanse extraterritoriale sancties. 

De waarheid is dat de EU het afgelopen jaar niet heeft stilgezeten. Nadat Trump de Iran-sancties had afgekondigd, reactiveerde de EU in juni 2018 een ‘blokkeringsverordening’ die als doel heeft de economische belangen van Europese ondernemingen en de handel tussen de EU en derde landen te vrijwaren in de context van ‘extraterritoriale’ sancties uitgevaardigd door bijvoorbeeld de VS. De verordening verbiedt Europese ondernemingen om de Amerikaanse sancties na te leven. Hoewel dit verbod potentieel verstrekkend is, is de realiteit dat het moeilijk te bewijzen valt dat een onderneming zich uit Iran heeft teruggetrokken als gevolg van Amerikaanse sancties. 

Bovendien is een consequente handhaving van het verbod niet vanzelfsprekend, omdat de handhavingsbevoegdheid bij de EU-lidstaten berust. Dat er grote handhavingsverschillen bestaan tussen lidstaten is een understatement. Rutte’s oproep voor meer ‘eenheid en regie’ in het sanctietoezicht is dan ook welkom om een gelijk speelveld te creëren. Meer Europa is hier zeker op zijn plaats. Verder zijn ook zwaardere sancties nodig voor overtreding van het verbod op naleving van Amerikaanse sancties. Nu kiezen veel Europese bedrijven – zelfs bedrijven waarvan EU-lidstaten aandeelhouder zijn – ervoor de Amerikaanse sancties toch na te leven omdat Amerikaanse sancties veel ingrijpender zijn dan de Europese sancties die ze zich op de hals halen bij overtreding van het Europese verbod. 

De onvermijdelijke consequentie van een dergelijk krachtdadig beleid zal evenwel zijn dat het Europese bedrijfsleven vaker uitgesloten zal worden van de lucratieve Amerikaanse markt en dus elders economische kansen zal moeten zoeken. De vraag is of het bedrijfsleven daarvoor klaar is. 

Op 18 april 2019 organiseert de auteur van deze blogpost een RENFORCE-seminar in Utrecht over de Europese blokkeringswetgeving. Zie hier voor het programma. Binnenkort verschijnt van zijn hand ook een langer artikel over dit thema in SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht (2019, nr. 4). 

The European Production Order – Tackling the Problem of Enforcement Jurisdiction and Extraterritoriality in Cyberspace

On April 17th, 2018, the European Commission proposed new legislation to facilitate and accelerate access to digital evidence across borders in criminal investigations. The proposal aims at providing enforcement authorities with new tools for cross-border investigations in the digital era. European Production and Preservation Orders (the Orders) would allow law-enforcement authorities of a Member State to compel service providers – both domestic and foreign – offering services in the European Union to disclose or preserve user data, regardless of the data’s location. With this proposal, the European Commission moves away from territoriality as the determinative factor for enforcement jurisdiction in cyberspace. Thereby it could possibly set an international precedent to modernize international law in the area of transborder access to e-evidence. Lees verder

Rotten fisheries: EU Advocate-General finds EU-Morocco Fisheries Agreement incompatible with international law 

Credit: Katarina Dzurekova (CC BY)

The validity and scope of EU-Morocco trade agreements with respect to Western Sahara – a territory occupied by Morocco – has kept the Court of the Justice of the EU (CJEU) rather busy lately. In 2016, in a case brought by the Front Polisario, a movement fighting for the national liberation of the people of Western Sahara (the Sahrawi), the CJEU ruled that the territorial scope of the EU-Morocco Liberalization Agreement, which liberalizes trade in mainly agricultural products, did not extend to Western Sahara (see for a comment on this blog here, and for other comments here, here and here). Currently, a request for a preliminary ruling, referred by a UK court, concerning the validity of the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement is pending before the CJEU. This Agreement gives EU vessels access to fisheries in Moroccan fishing zones, in return for which the EU provides Morocco with financial contributions. On its face, this Agreement appears to apply not only to the waters off the coast of Morocco proper, but also those off the coast of Western Sahara. The case raises issues of self-determination of the Sahrawi in respect of the exploitation of ‘their’ natural resources, and the role of the EU in this respect. In January 2018, Advocate-General (A-G) Wathelet of the CJEU delivered his opinion in the case, proposing that the Fisheries Agreement should be considered invalid on the ground that it violates the right to self-determination of the Sahrawi people. This post commends the opinion for its detailed, although not always accurate, engagement with international law, and highlights the political salience of the case.

Lees verder

The external effects of the EU’s regulation of sulfur dioxide (SOx) emissions

On 10 November 2017, I had the honor to be the sole opponent for the (successful) public defense of Philip Linné’s doctoral thesis on ‘Regulating vessel-source air pollution: standard-setting in the regulation of SOx emissions’, at Gothenburg University (Sweden). The thesis concerns the regulatory response, at different scales, including notably the EU scale, to tackle the environmental and human health impacts caused by sulfur oxide (SOx) emissions from the exhausts of seagoing ships. In this post, I reflect on the international legality and especially the external effects of relevant ‘unilateral’ EU action to tackle SOx emissions, i.e., action that goes beyond what is required by international law. Building on, but also adding to Philip Linné’s insights, I argue that by taking unilateral action, the EU has accelerated the calendar for strengthening global environmental standards in respect of SOx emissions. Lees verder

The Polisario Front Judgment of the EU Court of Justice: a Reset of EU-Morocco Trade Relations in the Offing

Credit: Katarina Dzurekova (CC BY)

On 21 December 2016, the Court of Justice of the EU (CJEU) gave its appeals judgment in the politically contentious Polisario Front case. The Court overruled an earlier decision of the General Court (GC, 2015) and decided that the EU-Morocco trade agreement does not apply to the territory of Western Sahara, which is claimed by Morocco as its own (see Sandra Hummelbrunner and Anne-Carlijn Prickartz’s analysis). The Court then went on to dismiss the action for annulment brought against the EU Council decision endorsing the agreement by the Polisario Front, a national liberation movement representing the Saharawi population indigenous to Western Sahara. In so doing, the Court largely followed Advocate General Wathelet’s advisory opinion, at least its first part (see on this Katharine Fortin’s analysis over at the UCall blog). The dismissal of the Polisario Front’s action may appear to be a victory for the EU Council and Morocco. However, in a manner reminiscent of Pyrrhus’s battles with the Romans in the 3rd century BC, it may well turn out to be a loss, and in fact a boon for the Saharawi. Although the CJEU held that the Front did not have standing to dispute the EU Council decision, this determination precisely followed from the Court’s recognition of the people of Western Sahara’s right to self-determination and the attendant exclusion of the territory from the trade agreement. Henceforth, the EU Council and Morocco have no other choice than to exclude products from Western Sahara from their trade agreements. Lees verder

Amerikaans Hooggerechtshof verklaart EU en haar lidstaten niet ontvankelijk in grote witwaszaak

supreme-court-building-1209701_1920In de jaren ’90 smokkelden Colombiaanse en Russische trafficanten drugs naar Europa. Met de opbrengst kochten ze via tussenpersonen grote hoeveelheden sigaretten van het Amerikaanse bedrijf RJR Nabisco. Ze importeerden die vervolgens in Europa. Je zou verwachten dat de Europese Unie en haar lidstaten RJR voor dit witwassen van criminele opbrengsten in Europa zouden vervolgen. Begin 2000 stond het Europees strafrecht echter in zijn kinderschoenen. Centrale afdwinging bestond niet en de coördinatie van strafvervolgingen in Europa liet ernstig te wensen over. Om toch tot een vorm van centrale vervolging van RJR te komen vonden de EU (de Europese Gemeenschap indertijd) en haar lidstaten er niets beters op dan in 2000 als eisers op te treden in een procedure in de Verenigde Staten op basis van de RICO Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Die wet was in 1970 aangenomen om de maffia aan te pakken. Hij geeft niet enkel een mandaat aan Amerikaanse autoriteiten om een strafprocedure tegen ‘racketeers’ zoals RJR te starten, maar staat slachtoffers van de activiteiten van racketeers ook toe een civiele claim in te dienen bij Amerikaanse rechtbanken. Een dergelijke procedure is overigens erg aantrekkelijk, aangezien de eiser een drievoudige ‘punitieve’ schadevergoeding kan verkrijgen (treble damages). De EU en haar lidstaten voerden aan dat zij schade hadden geleden door de activiteiten van RJR, met name zouden hun nationale sigarettenindustrieën en de Europese financiële instellingen benadeeld zijn, zouden belastinginkomsten misgelopen zijn door zwarte-marktverkoop van sigaretten, en zouden Europese munten instabiel geworden zijn. Lees verder

Mag de Amerikaanse justitie onze emailgegevens inkijken?

Europese gebruikers van Gmail, Hotmail en MSN zijn voorlopig veilig voor de lange arm van de Amerikaanse wet. Een Amerikaanse rechtbank besliste vorige week (14 juli 2016) dat de Amerikaanse justitie Microsoft niet kan dwingen emailgegevens over te leggen die in een Iers datacentrum waren opgeslagen. De beslissing zou echter zomaar een Pyrrusoverwinning kunnen zijn voor internationaal opererende Internetproviders en gebruikers bezorgd om hun privacy. Niet alleen kan de Amerikaanse justitie nog in beroep gaan bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, ook kan het Amerikaanse Congres steeds een andersluidende wet aannemen. De beleidsvraag hierbij is hoe we een efficiënte bestrijding van de transnationale misdaad kunnen verzoenen met adequate gegevensbescherming en respect voor de soevereiniteit van andere landen. Lees verder

Een Europees consumentenlabel voor Israëlische producten uit de bezette gebieden: een maat voor niets?

avocadoVorige week besliste de Europese Commissie dat producten afkomstig van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte voortaan als zodanig gelabeldmoeten worden. In 2005 had de Europese Unie al beslist hogere invoerrechten te heffen op deze producten. De Commissie is van oordeel dat ze met het labelvereiste uitvoering geeft aan haar internationale verplichting om de bezetting van de Palestijnse gebieden niet te erkennen. Bovendien redeneert ze dat Europese consumenten niet mogen worden misleid over de ware oorsprong van deze ‘Israëlische’ producten. Het valt echter te betwijfelen of het internationaal recht de EU verplicht deze maatregel te nemen. Het is evengoed twijfelachtig of consumenten hun aankoopgedrag werkelijk zullen laten leiden door een ‘bezet gebied’-label, en of deze maatregel dus enige impact zal hebben.

Lees verder

The long arm of EU law: EU animal welfare legislation extended to international road transport

6267369304_9061cb58e4_z

Copyright: Dirk-Jan Kraan

The Court of Justice of the EU has recently rendered an important judgment that will please animal welfare activists, especially those concerned about the welfare of animals outside the EU. Less pleased will be road transporters and foreign nations.

In Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten, Case C-424/13, 23 April 2015, the Court held that the application of an EU Regulation concerning the welfare of animals during transport does not limit itself to road transports within the EU. According to the Court, it also applies to such transports between an EU place of departure and a non-EU place of destination. This means that, in the case, a cattle transport leaving from Kempten in Germany and arriving in Uzbekistan had to comply with EU law also after crossing the external EU border, notably on the territory of the Russian Federation. The exporter will now have to ensure that after 14 hours of travel, a rest period of at least one hour should be organized, during which the animals must be given liquid and if necessary fed. Subsequently, the animals may be transported for a further period of up to 14 hours, at the end of which animals must be unloaded, fed and watered and be rested for at least 24 hours. These rules are far stricter than what the exporter had planned to enter into his journey log: he had planned only two rest periods, one upon crossing the external EU border and another in Kazakhstan. The journey between those points was expected to take 146 hours (entirely in accordance with local legislation). Lees verder