“Noem het bij de naam: de Europese Politieke Unie komt eraan”

Renforce-onderzoeker Ton van den Brink schreef voor NRC een column  over de hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie.

“De omvorming van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) in een echte politieke unie? Wat lang ondenkbaar leek, zou nu toch zomaar kunnen gebeuren.

De plannen voor hervorming die nu op tafel liggen zijn weliswaar bescheiden, maar niettemin onmiskenbare stappen in die richting. Ze geven EU instellingen rechtstreeks grip op economisch beleid in de lidstaten en leiden tot meer ruimte voor politieke belangenafweging.

Nu dreigt het gevaar dat de hervormingsplannen alleen worden beoordeeld op hun praktisch nut, als oplossingen voor de huidige problemen van de eurozone. Het debat, zeker ook in Nederland, zou in plaats daarvan juist over de transformatie naar een politieke unie moeten gaan. Anders ontstaat later gemakkelijk het beeld dat de EU ons de politieke unie heeft ingerommeld.”

Lees de volledige column bij NRC.

Dit bericht werd geplaatst in Actoren in de gedeelde rechtsorde op door .
Ton van den Brink

Over Ton van den Brink

Ton van den Brink is hoofddocent Europees Recht aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht. Bovendien is hij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Europa Instituut en lid van het dagelijks bestuur van RENFORCE (het Utrecht Research Centre for Regulation and Enforcement in Europe). Zijn onderzoek richt zich op onderwerpen van Europees constitutioneel recht, de nationale dimensie van het Europese integratieproces en de juridische aspecten van de huidige economische crisis.